Vanaf 2022 komen ook ‘projecten’ in beeld. Het maken van een beeld naar aanleiding van een thema (Nectar, Art & Urban nature, Sweat Shopping en Rituelen). De thema’s dagen uit om tot de kern van de beeldtaal te komen. Beeldtaal die past bij het thema en de traditie. Het zoeken en experimenteren met materiaal dat past bij het beeld is speels en uitdagend.


Nectar, Art & Urban Nature: Joriskerk, september - oktober

De grote, groene, drijvende Piëta. Gemaakt met 160 liter water en kroos uit het beekje rond Hageveld (Heemstede), lisblad uit de tuin in een kuip met de juiste sacrale vorm, gevonden in Amsterdam.

De Piëta is gemaakt in de traditie van de kerk, met in herinnering de eerder gezeefdrukte Piëta’s en de geur van Berkel, IJssel en Spaarne, waarbij ik woonde en woon.

Een jaar lang heb ik in fasen geëxperimenteerd met kroos, bes en lis om te kijken hoe alles goed levend bleef.

Dit maak proces is verbeeld in een kinderboek: Work in Progress (30 euro, 300 grams papier, 42 pagina’s , zie verkoop op de site)
Sweat Shopping: Galerie de Ploegh september - oktober


Sweat Shopping bestaat uit een balans met een munt en negatieven van Sweat Shops, bekeken door Radelozen. De balans is een werkelijke balans: draad loopt door de buis, buis ligt op de paal. Niets is vastgemaakt. In de vitrine de Piëta en aan de rechterwand in mijn recentere beeldtaal: het onvermogen.


statement

mijn beeld
gaat over Sweatshops

het toont
het schijnbaar kloppend evenwicht
tussen geld en uitbuitende productie systemen niet altijd zichtbaar,
vaak diffuus

mijn beeld
gaat óók over
de kijker, koper en maker ván dat systeem
het toont pijn, verdriet, wanhoop en onthand zijn
niet altijd zichtbaar,
toch aanwezig.
Rituelen: Rietveld Paviljoen oktober - november

statement

Het stilhouden

het stilhouden
is mijn ritueel
mijn ritueel
om leeg te maken
stil te maken
te bezinnen
om dan weer
op te laden

stilte en veiligheid
zijn voorwaarden
en worden getoond
in de kleine doekjes
'de mantra huizen'Van ‘rituelen’ is een boekje gemaakt dat te koop is (20 euro, 18 pagina’s). Daarnaast zijn de mantra huizen te koop als kaart. (6 kaarten: 12,5 euro). Kijk hiervoor op mijn site bij verkoop of bij galerie de Ploegh, als je geïnteresseerd bent.