Vanaf 2022 komen ook ‘projecten’ in beeld. Het maken van een beeld naar aanleiding van een thema (Nectar, Art & Urban nature, Sweat Shopping en Rituelen). De thema’s dagen uit om tot de kern van de beeldtaal te komen. Beeldtaal die past bij het thema en de traditie. Het zoeken en experimenteren met materiaal dat past bij het beeld is speels en uitdagend.Artinfected: Galerie de Ploegh in Amersfoort, oktober - november 2023
Marjan Jaspers, Liselotte Schut

Vanaf eind februari ben ik bezig geweest met het project ‘one goes there alone’. Een project in het bos waarbij van takken een geabstraheerd mens-figuur gelegd wordt. Het verslag van het verzamelen, zoeken, maken en vastleggen is te lezen in het boekje ‘one goes there alone’, te kopen in de galerie of op mijn site. Gedurende het project heb ik Marjan Jaspers uitgenodigd mee te doen. Haar krachtige, positieve dieren geven een extra dimensie aan het werk en omgekeerd. Het is duidelijk dat onze samenwerking meer is dan het tonen van twee losse delen. We treden op als Artinfected en tonen ons werk in galerie de Ploegh. We zeggen over het project:

Een onderdeel van de natuur ben ik, zijn wij, een part. In onze samenwerking laten we dit zien. Nieuwsgierigheid, plezier en troost zijn voelbaar in ons bosproject:

one goes there alone

waarin mens en bos samengaan.
Roots: Galerie de Ploegh in Amersfoort, januari - februari 2023
Boek – Glas/spiegel object – schilderij

Het glas/spiegel object
Een object om elkaar te ontmoeten, foto’s te maken, video’s te maken, te spelen.
Val ik in jou, of jij in mij?

Roots
onze Roots,
zijn ze gemeenschappelijk die van jou, die van mij?

ik denk het zeker,
ergens in de tijd, in een ver verleden tijd
is ons leven vanuit eenzelfde punt gestart
Daar liggen onze gezamenlijke Roots

hoe alles precies gegaan is, is onderwerp van studie
er is over geschreven, er is kennis over
ik heb die niet
maar dat we één grote familie zijn als rechtopstaande kale mens
dat we zelfde Roots hebben, eenzelfde beginpunt
dat is evident

we zijn verwanten

toch voel ik me anders,
denk ik anders
beweeg ik anders
dan jij

mijn beeld gaat over dit thema
mijn beeld gaat over het kijken
naar de ander in mij
mij in de ander
de overlap en daarmee ook het unieke dat ik heb
gerelateerd aan onze roots

dichtbije roots
als dochter, zoon, moeder
vader, opa oma
en veraffe roots
als jij

ik heb een spiegelglas
kijk-object gemaakt
waarin een ieder dat kan onderzoeken

ook heb ik twee dimensionaal werk gemaakt
dat speelt met dit thema

Val jij in mij
Of ik in jou
En wat maakt dat we eigen zijn
Los zijn
Van onze gemeenschappelijke Roots

Het boek
8 tekeningen over een startend leven (op de lage sokkel)

roots en nieuw leven

het tekeningen boek
gaat over nieuw leven
nieuw leven dat een plek gaat vullen
verbindingen gaat leggen

eerst in de kleine geschiedenis van het gezin
al snel in die van de mens
in die van het universele concept

er is de start van
een toen, een nu en een straks

Nectar, Art & Urban Nature: Joriskerk, september - oktober 2022

De grote, groene, drijvende Piëta. Gemaakt met 160 liter water en kroos uit het beekje rond Hageveld (Heemstede), lisblad uit de tuin in een kuip met de juiste sacrale vorm, gevonden in Amsterdam.

De Piëta is gemaakt in de traditie van de kerk, met in herinnering de eerder gezeefdrukte Piëta’s en de geur van Berkel, IJssel en Spaarne, waarbij ik woonde en woon.

Een jaar lang heb ik in fasen geëxperimenteerd met kroos, bes en lis om te kijken hoe alles goed levend bleef.

Dit maak proces is verbeeld in een kinderboek: Work in Progress (15 euro, 300 grams papier, 42 pagina’s , zie verkoop op de site)


Sweat Shopping: Galerie de Ploegh september - oktober 2022


Sweat Shopping bestaat uit een balans met een munt en negatieven van Sweat Shops, bekeken door Radelozen. De balans is een werkelijke balans: draad loopt door de buis, buis ligt op de paal. Niets is vastgemaakt. In de vitrine de Piëta en aan de rechterwand in mijn recentere beeldtaal: het onvermogen.


statement

mijn beeld
gaat over Sweatshops

het toont
het schijnbaar kloppend evenwicht
tussen geld en uitbuitende productie systemen niet altijd zichtbaar,
vaak diffuus

mijn beeld
gaat óók over
de kijker, koper en maker ván dat systeem
het toont pijn, verdriet, wanhoop en onthand zijn
niet altijd zichtbaar,
toch aanwezig.


Rituelen: Rietveld Paviljoen oktober - november 2022

statement

Het stilhouden

het stilhouden
is mijn ritueel
mijn ritueel
om leeg te maken
stil te maken
te bezinnen
om dan weer
op te laden

stilte en veiligheid
zijn voorwaarden
en worden getoond
in de kleine doekjes
'de mantra huizen'Van ‘rituelen’ is een boekje gemaakt dat te koop is (20 euro, 18 pagina’s). Daarnaast zijn de mantra huizen te koop als kaart. (6 kaarten: 12,5 euro). Kijk hiervoor op mijn site bij verkoop of bij galerie de Ploegh, als je geïnteresseerd bent.